۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت لمینت پلاس ضخیم

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت لمینت پلاس براق دورو ۲-  روکش لمینت براق۸۰۰ میکرون- چاپ افست- حداقل تیراژ ۵۰۰ عدد ۳- […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت مخملی دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات مخملی -چاپ افست – حداقل […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

برچسب ویزیت

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت برچسب ۲- برچسب فونیکس – چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- چاپ کارت ویزیت در […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت لمینت مات

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت لمینت مات دورو ۲- روکش لمینت مات- ۶۰۰ میکرون- چاپ افست و دیجیتال- حداقل تیراژ ۱۰۰ […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت بدون روکش دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت بدون روکش دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم – چاپ افست – حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت بدون روکش یکرو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم – چاپ افست – حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- […]
۷ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت طرح کتان دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت طرح کتان دورو کارت ویزیت طرح کتان دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم بدون روکش با طرح […]
۷ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت طرح چرم دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت طرح چرم دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات و طرح چرم- چاپ افست – […]
۷ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت طرح چرم یکرو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت طرح چرم یکرو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات و طرح چرم- چاپ افست – […]
۷ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت سلفون مات دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات -چاپ افست -حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد […]