۷ آبان, ۱۳۹۳

سوالات متداول در زمانهای تحویل

۱-کلیه زمان تحویل‌ها در بخش تعرفه ها درج گردیده است. ۲-زمان تحویل ها براساس روز کاری(غیرتعطیل) و ازقبل ساعت ۱۰ صبح هرروز محاسبه میگردد.