۹ شهریور, ۱۳۹۵
کارت ویزیت شیشه ای براق

کارت ویزیت شیشه ای براق

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت شیشه ای براق ۲- روکش لمینت براق – ۷۰۰ میکرون – چاپ دیجیتال- حداقل تیراژ ۱۰۰ […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵
baragh-1ru

کارت ویزیت سلفون براق یکرو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش براق- چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵
کارت ویزیت شیشه ای مات

کارت ویزیت شیشه ای مات

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت شیشه ای مات ۲- روکش لمینت مات- ۴۵۰ میکرون- چاپ دیجیتال- حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد ۳- […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت مخملی یکرو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی یکرو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات مخملی -چاپ افست – حداقل […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت طرح کتان یکرو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت طرح کتان یکرو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم – چاپ افست – حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- […]
۹ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت لمینت براق

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت لمینت براق دورو ۲-روکش لمینت براق ۶۰۰ میکرون- چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- چاپ […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت لمینت پلاس ضخیم

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت لمینت پلاس براق دورو ۲-  روکش لمینت براق۸۰۰ میکرون- چاپ افست- حداقل تیراژ ۵۰۰ عدد ۳- […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت مخملی دورو

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو ۲- گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش مات مخملی -چاپ افست – حداقل […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

برچسب ویزیت

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت برچسب ۲- برچسب فونیکس – چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد ۳- چاپ کارت ویزیت در […]
۸ شهریور, ۱۳۹۵

کارت ویزیت لمینت مات

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت ۱ – چاپ کارت ویزیت لمینت مات دورو ۲- روکش لمینت مات- ۶۰۰ میکرون- چاپ افست و دیجیتال- حداقل تیراژ ۱۰۰ […]