نکات مهم در طراحی و برچسب سی دی:

۱- طراحی لیبل(برچسب) سی دی در سایز ۱۲*۱۲ مربع شکل انجام میگیرد.برای اندازه برش وسط لیبل باشرکت هماهنگی شود.

۲- نیاز به گذاشتن دایره‌ برش و…. در طراحی نمی‌باشد.

۳- طراحی در کل مربع ۱۲*۱۲ ادامه پیدا کند ونوشته ها داخل دایره فرضی به قطر ۱۱ طراحی شود.

احتمال برش وجابجایی نیم سانتی موقع قاب زدن می‌باشد.

 

دیدگاههای بسته شده