اطلاعیه

اطلاعیه

تغییرقیمت کارت ویزیت : از تاریخ ۹۱/۰۶/۱۹

کارت ویزیت سلفون براق : ۶۸۵۰ تومان

کارت ویزیت لمینت براق : ۴۳۵۰۰ تومان

کارت ویزیت براق دورو: ۱۲۰۰۰ تومان 

 

*تغییر قیمت کارت ویزیت سلفون براق یکرو* * اتمام طرح لمینت براق و مات *

از تاریخ ۹۱/۵/۱۷ قیمت کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۵۹۵۰ تومان و اعتبارهدیه آن ۵۰ تومان و کارت ویزیت لمینت براق ۳۶۸۰۰ تومان می باشد.

/h1

/span

حفاظت شده: تعرفه های کارت ویزیت ویژه همکاران

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: